HieuLT Blog

If you don't build your dream someone will hire you to help build theirs.

Dưới đây là bảng thu nhập Tester/BA được thu thập trên gần 600 người thuộc diễn đàn testing.vn

Lương được thu thập dựa trên tinh thần tự nguyện và tự đảm bảo tính đúng đắn dữ liệu của người nhập nên độ chính xác của dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Mình không chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu này. Mong mọi người xem để tham khảo.

TESTING-VN-Tester-Net-Salary-Reports-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *