Download & Install TestNG in Eclipse for Selenium

Step 1) Launch Eclipse. On the menu bar, click Help.

Choose the “Install New Software…” option

Step 2) In the Eclipse Install dialog box , click on Add button

  • Enter “TestNG” in Name Text Field.
  • Enter “http://beust.com/eclipse/” in the location field.
  • Click the Add button.

Step 3)

  • Select the “TestNG” checkbox 
  • Click on the “Next” button.

Step 4) It will give you a review of Items to be installed. Click on Next.

Step 5

  • Select the radio button “I accept the terms of the license agreement” 
  • Click on Finish.
  • Wait for the installation to finish. When Eclipse prompts you for a restart, click “Restart now.”
  • After the restart, verify if TestNG was indeed successfully installed. Click Window > Show View > Other.

That’s it to TestNG Installation

Khỏi đầu cùng selenium IDE

Automation test đang ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Chúng ta không đủ tiền bạc để có thể đầu tư 1 team test lớn để đảm bảo ứng dụng hoạt động như mọng đợi ở nhiều trình duyệt, nhiều hệ điều hành. Đây là chỗ cho automation thể hiện sức mạnh.

Trong rất nhiều testing frameworks, Selenium nổi lên như một trong những framework được sử dụng nhiều nhất ngày nay. Selenium là một open source cho phép testers và developers tạo ra script cho functional testing trên các trình duyệt. Nó có thể lưu lại quá trình thao tác của người dùng do đó có thể giúp giảm thiểu thời gian regression test.

Selenium có thể hoạt động trên bất cứ trình duyệt nào có hỗ trợ javascript.

So let’s get on with it..

Trước khi bắt đầu hãy check xem máy bạn đã cài Firefox hay chưa nhé. Nếu chưa, Hãy download và install theo link : http://www.getfirefox.com

Selenium IDE là gì?

Slenium IDE là một Firefox Add-on – Đồng nghĩa với việc Selenium IDE chỉ có thể hoạt động trên trình duyệt Firefox thôi nhé ông Giáo.

Selenium IDE dùng để làm gì?

Selenium IDE phát triển nhằm cho phép testers và developers lưu (record) lại các steps, workflow mà họ cần test.

Làm sao để install Selenium IDE?

Esay as a pie, just following up the link below: Installing Selenium IDE