Đăng ký VPS chỉ với 0.01$

hi các bạn hôm nay mình tìm được 1 site cho đăng ký VPS chỉ với 0.01$ cho tháng đầu.

Các bạn có thể dùng server này để test or dùng trong mục đich ngắn hạn.

Bước 1:

truy cập vào link bên dưới:

http://www.interserver.net

sau đó chọn Login và login bằng account của bạn (có thể dùng facebook or google account)

Screen Shot 2017-04-05 at 9.10.06 PM

 

 

 

 

 

 

Bước 2: chọn buy now ở mục VPS

Screen Shot 2017-04-05 at 9.27.56 PM

 

 

 

 

 

Bước 3: Nhập host name, root password và mã giảm giá:

TRYINTERSERVER

sau đó chọn continue to next step, Chọn phương thức thanh toán paypal và hoàn tất thủ tục.

sau khi thanh toán hoàn tất bạn sẽ nhận dược thông tin server qua email.

Screen Shot 2017-04-05 at 9.34.43 PM